19.04.2017

Брави, патрони, дръжки

Предлагаме всички видове и размери брави.
Предлагаме брави с антишперцова и антивзломова защита.

Предлагаме различни модели и размери на дръжки за врати.

Предлагаме различни модели патрони, патрони с антишперцова и антивзломова защита.
Предлагаме най-новите модели патрони на фирмата MAUER NW5 и NW6.
Огромно разнообразие на най-новите модели в сферата на секретността.
Предлагаме патрон с безключово отключване и заключване с автономно захранване.

Фирмата е разработела и патентовала два уникални профила със защита срещу нежелателен дублаж.

MAUER ASSA ABLOY – 2 уникални профила.